Ang Katotohanan Ukol sa RH Bill

(from a publication published by PLCPD and the Forum)

NAIS BA NG RH BILL NA KONTROLIN ANG POPULASYON?

Hindi. Layon ng panukalang batas na magkaroon ng population development o pagpapaunlad ng populasyon. Ang pagkontrol ng populasyon ay nangangahulugan ng paggamit ng pwersa o sapilitang pagpapatupad ng mga polisiyang pangpopulasyon na labag sa kagustuhan ng mga tao. Sa kabilang banda, and population development ay naglalayong tulungan ang mga mag-asawa na maabot ang gusto nilang laki ng pamilya habang isinasaalang-alang ang kalusugan ng ina at anak. Pinipigilan din nito ang mga kabataang magbuntis ng maaga at bigyan ng kakayahan ang pamahalaan na maabot ang isang balanseng distribusyon ng populasyon.

ISINUSULONG BA NG RH BILL ANG PRE-MARITAL SEX AT PAGIGING MAPANGAHAS NG MGA KABATAAN PAGDATING SA SEX?

Hindi. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), ang mga kabataang naturuan ukol sa kanilang sekswalidad ay nagiging mas maingat sa mga bagay na may kinalaman sa sex. Pinatunayan din ng isang pag-aaral na isinagawa ng mga researchers na sina Grunseit at Kippax na ang pagkakaroon ng tamang edukasyon ukol sa sex ay nagdudulot upang ang mga kabataan ay maging mas maingat pagdating sa sex at huwag munang sumuong dito.

LAYUNIN BA NG H BILL NA GAWING LEGAL ANG ABORSYON?

Hindi. Malinaw na isinasaad sa RH Bill and pagiging labag sa batas ng aborsyon. Nilalayon ng panukalang batas na ito na siguruhing ang mga kababaihang mangangailangan ng kalinga para sa mga komplikasyong may kinalaman sa aborsyon ay tatratuhin sa paraang makatao at hindi mapanghusga.

LAYUNIN BA NG RH BILL NA ISULONG ANG PAGGAMIT NG KONTRASEPTIBONG NAGDUDULOT NG ABORSYON?

Hindi. Ang mga kontraseptibo o contraceptives ay naglalayong iwasan ang mga kaso ng aborsyon na dulot ng hindi planadong pagbubuntis. Lahat ng modernong konraseptibo ay ginagamit upang maiwasan ang obulasyon at pigilang magkaroon ng pertilisasyon. Walang aborsyon kung walang pertilisasyon na naganap. Halimbawa, ang pills at injectables ay may mga sangkap na estrogen at progestin na hindi magsasanhi ng aborsyon kung iinumin ng isang buntis. Lahat ng kontraseptibo ay magiging epektibo kung gagamitin nang maayos. Kinakailangan lamang mamili ng mga mag-asawa ng pamamaraang angkop sa kanila, ayon sa kanilang kalusugan at nais na bilang ng mga anak.

ANO ANG PWEDENG MAITULONG NG ISANG MAPAGMALASAKIT NA MAMAMAYAN UPANG MAISABATAS ANG RH BILL?

Maaaring gawin ang sumusunod:
Sumulat sa inyong mga kongresman at senador at hilingin ang kanilang suporta sa RH Bill
Magsagawa ng signature campaign sa inyong lugar upang palawakin nag suporta sa RH Bill
Sumama sa mga gawain at pagpupulong sa inyong lugar ukol sa pagsuporta sa RH Bill
Tumulong sa pagpapakalat ng kaalaman at pag-unawa ukol sa RH Bill sa pamamagitan ng pagpapaliwanag nito sa mga kasambahay, kaibigan, at kapitabahay, lalo na sa mga kababaihan at kabataan.

REPRODUCTIVE HEALTH

Ang reproductive health, kalusugang pang-reproduktibo, ay tumutukoy sa pangkalahatang kalusugang pisikal, pangkaisipan at panlipunan na may kinalaman sa reproductive system, paraan at proseso nito. Nakapaloob dito ang karapatan ng mga tao na magkaroon ng kaalaman at kakayahang mamili ng nais nilang paraan sa pagpaplano ng pamilya na naaayon sa batas, ligtas, epektibo at abot-kaya. Sinisiguro rin nito ang mga serbisyong pangkalusugan na magsisiguro sa ligtas na pagbubuntis at panganganak ng mga kababaihan.

ANG REPRODUCTIVE HEALTH BILL

Ang Reproductive Health Bill ay isang panukalang batas sa Kongreso na naglalayong magbigay ng serbisyong pangreproduktibo para sa lahat. Kung maisasabatas, ipag-uutos nitong magtakda ang estado ng pangkalahatang pondo upang maipatupad ang isang pambansang programang pangreproduktibo, kabilang ang family planning o pagpaplano ng pamilya, para sa mga mag-asawa lalo na ang mga nabubuhay sa kahirapan. Kabilang dito ang kakayahang makagamit ng mga kontraseptibo na makakatulong sa pag-aagwat ng mga anak. Nais din ng panukalang batas na bigyan ang mga mag-asawa ng angkop na impormasyon ukol sa mga paraan ng pagpaplano ng pamilya na ligtas, epektibo, at abot-kaya. Sa ngayon, tanging ang mga may pambili ng kontraseptibo lamang ang epektibong nakapagpaplano ng kanilang pamilya.

BAKIT KAILANGAN NG RH BILL

Upang siguruhin ang sustenable at responsableng pagbibigay ng serbisyo at impormasyong pangreproduktibo sa mga Pilipino. Ang isang programa o proyektong sinimulan ng isang administrasyon ay maaaring hindi ituloy ng susunod dito. Bukod dito, ang mga lokal na opisyal ay nasa posisyon lamang sa loob ng tatlong taon at maaaring pag-alis nila ay mawala rin ang mga inumpisahan nila.

Source: http://www.plcpd.com/ang-katotohanan-ukol-sa-rh-bill/

Advertisements

One response to this post.

  1. natutupad pa ba ang batas na ito ngayon?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: